Tag Archives: http://jazb.portaltvto.com

استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۹۲

 


مهلت  ثبت نام آزمون استخدامی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  ۱۳۹۲/۰۴/۲۰

آگهی استخدام سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

Continue reading

استخدام سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

    آخرین مهلت:۱۳۹۲/۴/۲۰
سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود براساس قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای بکارگیری افراد در ادارات کل آموزش فنی وحرفه ای استانها و ازمحل سهمیه استخدامی ۲۲۷۷/۹۱/۲۲۰ مورخ ۳۰/۱/۹۱ تعداد ۵۵۰ نفر(با احتساب سهمیه ایثارگران) از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش بصورت رسمی و پیمانی به شرح جدول پیوست استخدام می نماید.

آزمون استخدامی ۲۷ دستگاه اجرایی استان آذربایجان شرقی

 

آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ۱۷ خرداد ماه برگزار می­‌شود
آزمون استخدامی ۲۷ دستگاه اجرایی استان آذربایجان شرقی، طبق قرارا داد منعقده فی مابین استانداری و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سطح استان برگزار می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز،

آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سیستان و بلوچستان

 

ابا عنایت به اینکه در نظــراست آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی استان که در خرداد ماه و تیر ماه سال ۱۳۹۱ ثبت نام بعمل آمده، در روز جمعه مورخ ۳۰/۱/۹۲ برگزارگردد

داوطلبان عزیز می تواننــد از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۸/۱/۹۲ و ۲۹/۱/۹۲ با مراجعه به سایــت اینترنتی

 

Continue reading

آزمون استخدامی سیستان و بلوچستان

 

ابا عنایت به اینکه در نظــراست آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی استان که در خرداد ماه و تیر ماه سال ۱۳۹۱ ثبت نام بعمل آمده، در روز جمعه مورخ ۳۰/۱/۹۲ برگزارگردد

داوطلبان عزیز می تواننــد از روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۲۸/۱/۹۲ و ۲۹/۱/۹۲ با مراجعه به سایــت اینترنتی

Continue reading

دریافت کارت آزمون استانداری خوزستان

مشاهده کارت آزمون استانداری خوزستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۵



چنانچه مغایرتی در عکس و سایر مشخصات خود مشاهده می کنید، روز