Tag Archives: کنکور91

بیشترین آمار شرکت کننده در کنکور

بیشترین آمار شرکت کننده در کنکور در گروه تجربی و دختران پیشتاز این ماراتن
ماراتن آزمون سراسری سال ۹۱ با حضور یک میلیون و ۶۶ هزار و ۱۴۱ نفر از صبح روز پنجشنبه ۸ تیرماه با آزمون گروه ریاضی و فنی آغاز می شود و صبح روز شنبه ۱۰ تیرماه با برگزاری آزمون علوم انسانی پایان می یابد.
یک میلیون و ۶۶ هزار و ۱۴۱ نفر متقاضی ثبت نام در کنکور سراسری ۹۱  بودند که از این میان ۶۳۹ هزار و ۹۸۲ نفر زن هستند که ۶۰٫۰۳ درصد شرکت کنندگان را تشکیل می دهند. همچنین ۴۲۶ هزار و ۱۵۹ نفر مرد هستند که ۳۹٫۹۷ درصد کنکوری ها را شامل می شوند. این آمار نسبت به داوطلبان آزمون