Tag Archives: طرح توسعه بخش کشاورزی

استخدام خراسان رضوی

مرصعی:
سهمیه استخدام خراسان رضوی به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی اختصاص یافت
مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: سهمیه استخدام در استان ۵۰۰ نفر بوده که این رقم به سه هزار نفر ارتقا پیدا کرد و قسمت بیشتر آن به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی در دستگاه های اجرایی اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرصعی  صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اینکه یک سهم سه هزار نفری دیگر نیز به استان خراسان رضوی اختصاص داده شده که بر اساس آزمون جذب نیرو خواهند