Tag Archives: سایت استخدام استانداری کرمان

استخدام پیمانی استانداری کرمان

آگهی استخدام پیمانی ۹۰۰ نفر در استانداری و دستگاه ها

استانداری کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی تعداد نهصد (۹۰۰) نفر از واجدین شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های

 

Continue reading