Tag Archives: دانشکده اصول الدين قم

دانشکده اصول الدین قم در رشته های جدید دانشجو می پذیرد

 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته های «فقه و حقوق اسلامی» و «زبان و ادبیات عرب» از مهرماه سال جاری در دانشکده اصول الدین قم آغاز میشود.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، با موافقت شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد دو رشته «فقه و حقوق

 

Continue reading