Tag Archives: تکمیل اطلاعات

جذب اعضای هیأت علمی ۹۱

فراخوان سراسری مرکز جذب اعضای هیأت علمی بهمن ۹۱

به اطلاع کلیه متقاضیان جذب اعضای هیات علمی می رساند مرحله ی پرداخت هزینه ی شرکت در فراخوان و انتخاب اولویت به ترتیب زیر شروع گردید و متقاضیان برای شرکت در فراخوان سراسری جذب اعضای هیات علمی در بهمن ماه سال ۹۱ باید مراحل زیر را طی کنند:

 

Continue reading