Tag Archives: باشگاه خبرنگاران

استخدام استانداری گلستان

استخدام استانداری گلستان ویژه استان گلستان

استانداری گلستان در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان صورت پیمانی استخدام نماید.

به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران استانداری گلستان در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی تعداد (۱۸۲) نفر

 

Continue reading