Tag Archives: استخدام راننده لودر

استخدام راننده

استخدام

 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر  وابسته به سازمان اقتصادی کوثر نیاز به استفاده از خدمات نیروی انسانی به صورت قراردادی مشروحه ذیل با شرایط اعلام شده جهت فعالیت در معادن سنگ ساختمانی در معادن تحت پوشش دارد :

Continue reading