Tag Archives: استخدام استانداری سمنان92

استخدام متمرکز استانداری سمنان

ثبت نام تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه تمدید گردید .
بدلیل اصلاحات جدید و اضافه شدن برخی رشته های شغلی و جنسیت در دستگاههای اجرایی متقاضیان در صورت تمایل می توانند یکبار از ثبت نام قبلی خود انصراف داده و مجدداً ثبت نام نمایند .

Continue reading