Tag Archives: استخدام آموزش و پرورش93

استخدام مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی ۹۳

وزیر آموزش و پرورش گفت: آزمون استخدام برای مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی تا مهر سال آیند برگزار می شود .دستورالعمل نحوه برگزاری این آزمون در حال تدوین است و با برگزاری این آزمون تکلیف استخدام این نیروها مشخص خواهد شد.

Continue reading