Tag Archives: آگهی استخدام بانک کشاورزی

استخدام بانک کشاورزی۹۲

سوالات استخدامی بانک کشاورزی

بانک کشاورزی با استعانت از خداوند متعال و با راهبرد مشتری مداری و به منظور ارائه خدمات مالی و بانکی به مشتریان، در نظر دارد براساس ضوابط و مقررات استخدامی و اخذ مجوزهای مربوطه ، از بین افراد واجد شرایط در مقطع تحصیلی لیسانس ، نیروی انسانی مورد نیاز شعب خود را برای مشاغل امور بانکی مطابق جدول مندرج در این سایت پس از کسب موفقیت در مراحل آزمون کتبی، مصاحبه عمومی و تخصصی،تایید گزینش، انجام معاینه و آزمایش های پزشکی ، بصورت قراردادی تامین نماید

Continue reading

استخدام در بانک کشاورزی چگونه است؟

 


استخدام در بانک کشاورزی هرساله بر اساس تعداد مجوز اخذ شده از سوی شورایعالی بانکها و تعداد سهیمه اختصاص یافته به هر استان و مشاغل مورد نیاز واحدهای مختلف ازطریق درج آگهی درروزنامههای کثیرالانتشاربصورت استانی یا سراسری انجام می شود

 

Continue reading