Tag Archives: آگهی استخدام استانداری کرمان

استخدام پیمانی استانداری کرمان

آگهی استخدام پیمانی ۹۰۰ نفر در استانداری و دستگاه ها

استانداری کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی تعداد نهصد (۹۰۰) نفر از واجدین شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های

 

Continue reading

استخدام استانداری کرمان

http://gov.kr.ir  سایت استانداری کرمان

استخدام های استانداری (دستگاه های اجرایی)