آگهی استخدام شرکت مهندسی پارس کیهان

استخدام گسترده نیرو در شرکت مهندسی پارس کیهان

 

    آخرین مهلت:۱۳۹۱/۱۱/۱۵
شرکت مهندسی پارس کیهان،در راستای توسعه فعالیت های خود ار متخصصان باتجربه در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی دعوت به همکاری مینماید.
 • معاونت اجرایی،۱۵ سال تجربه کاری در شرکتهای پیمانکاری نفت و گاز،تهران

 

 • مدیر امور پیمان و قراردادها،۱۰ سال در زمینه مهندسی قراردادها و در بخشهای طراحی،ساخت،خرید و اجرا و بررسی و تهیه ادعاهای مالی،تهران و کارگاه
 • کارشناسی امور پیمان و مهندسی قراردادها،۵ سال در زمینه مهندسی قراردادها و در بخشهای طراحی،ساخت،خرید و اجرا و بررسی و تهیه ادعاهای مالی،تهران و کارگاه
 • مدیر پروژه،برق و ابزار دقیق،۱۵ سال سابقه کار در بخش برق وابزار دقیق صنایع نفت و گاز،تهران و کارگاه
 • مدیر پروژه،مکانیک،۱۵ سال سابقه کار در بخش مکانیک صنایع نفت و گاز،تهران و کارگاه
 • مدیر پروژه،سیویل،۱۵ سال سابقه کار در بخش سیویل صنایع نفت و گاز،تهران و کارگاه
 • سرپرست کارگاه،۱۵ سال سابقه کار در پروژه های صنعتی،کارگاه
 • معاون اجرایی کارگاه،با ۱۰ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سرپرست کنترل پروژه و برنامه ریزی کارگاهی،با ۱۰ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سرپرست مالی و اداری کارگاهی،حدقل ۱۰ سال سابقه مدیریت تسلط به نرم افزارهای همکاران سیستم،کارگاه
 • سرپرست اداری کارگاهی،آشنا به قوانین حقوقی و با تجربه بالادر پروژه های صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس حسابداری حقوق و دستمزد،۴ سال سابقه کاری مرتبط در شرکتهای با بیش از ۵۰۰ نفر پرسنل،مسلط به همکاران سیستم،تهران
 • کارشناس حسابداری،آقا،۵ سال سابقه کار،مسلط به همکاران سیستم جهت استقرار در کارگاه،تهران
 • سرپرست کنترل کیفی،مهندس متالوژی/ مکانیک با ۱۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس کنترل کیفی،رنگ و سندپلاست،مهندسی مرتبط با ۶ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس کنترل کیفی،پایپینگ و جوش،ترجیحا مهندس مکانیک با ۶ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس سیویل،عملیات خاکی،معماری و ساختمان،مهندس عمران با ۷ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس دفتر فنی برق و ابزار دقیق،بیش از ۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس اجرایی برق و ابزار دقیق،بیش از ۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس مکانیک و پایپینگ،بیش از ۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس اجرایی مکانیک و پایپینگ،بیش از ۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سرپرست مهندسی قراردادها،۱۰ سال سابقه در شرکتهای پیمانکاری EPC- دفتر تهران و کارگاه
 • سوپروایزر برق و ابزار دقیق،۱۰ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سوپروایزر مکانیک و پایپینگ،۱۰ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سوپروایزر نصب مخازن سقف شناور،۱۰ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • تکنسین دفتر فنی برق و ابزار دقیق،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • تکنسین فنی و اجرایی سیویل، عملیات خاکی و ساختمان،۵ سال سابقه در پروژه های صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • تکنسین فنی و اجرایی مکانیک و پایپینگ (مخازن ذخیره)،۵ سال سابقه در پروژه های صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • تکنسین نقشه برداری،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس کالیبراسیون ابزار دقیق،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس واحد مناقصات داخلی و خارجی،۵ سال سابقه در شرکتهای پیمانکاری EPC- دفتر تهران
 • سرپرست حراست فیزیکی گارگاهی،۱۰ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سرپرست ایمنی و بهداشت،۱۰ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس ایمنی و بهداشت،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • افسر ایمنی،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سرپرست ماشین آلات کارگاهی،۱۰ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس ماشین آلات کارگاهی،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سرپرست تدارکات و پشتیبانی،۱۰ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی سابقه بالا و شناخت متریال،کارگاه
 • کارشناس تدارکات و پشتیبانی،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سرپرست کنترل مدارک و آرشیو،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس کنترل پروژه و برنامه ریزی کارگاهی،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • تکنسین کارگاه سند بلاست و رنگ،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • مونتاژکار برق و ابزار دقیق،سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • سرپرست انبار،۵ سال سابقه کار در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس فنی کالا،لیسانس مکانیک،برق و یا ابزار دقیق با سابقه کار در کنترل کالا و بالانس متریال در پروژه های نفت و گاز،کارگاه
 • کارشناس مکانیک،حداقل ۴ سال سابقه در زمینه تامین تجهیزات صنایع نفت و گاز آشنا به امور بازرگانی،ترجیحا از دانشگاه دولتی،تهران
 • کارشناس برق و ابزار دقیق،حداقل ۴ سال سابقه در زمینه تامین تجهیزات صنایع نفت و گاز آشنا به امور بازرگانی،ترجیحا از دانشگاه دولتی،تهران
 • منشی بازرگانی،سابقه کار در واحد بازرگانی،تهران
 • پیمانکار اجرایی پایپینگ،سابقه کار مفید در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • پیمانکار اجرایی برق و ابزار دقیق،سابقه کار مفید در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • پیمانکار اجرایی مخازن ذخیره سقف ثابت و شناور،سابقه کار مفید در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • پیمانکار قالب‌ بند و آرماتوربند،سابقه کار مفید در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • پیمانکار اجرایی کانالهای بتنی کابل،سابقه کار مفید در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • پیمانکار اجرایی عملیات خاکی،سابقه کار مفید در پروژهای صنعتی نفت و گاز،کارگاه
 • کمپاس،تجربه کاری مرتبط،کارگاه

فرم دعوت به همکاری

ای استخدام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>