آگهی استخدام بهزیستی بهارستان تهران

استخدام بهزیستی بهارستان در تهران

بهزیستی بهارستان از فارغ التحصیلان رشته های مددکاری و روانشناسی بالینی

 

جهت گذراندن ۲ سال طرح خود با حقوق،مزایا و بیمه دعوت به همکاری می نماید.

شماره های تماس: ۵۶۷۴۹۴۱۱ – ۵۶۳۲۷۰۹۰ – ۵۶۳۲۷۰۴۰

 

سایت ای استخدام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>