استخدام بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان

بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

قزوین

تاکستان

مرکز تامین اجتماعی

جراح عمومی

متخصص

۲

برکیس ۷۰%

حداقل ۱۰ روز در ماه

۰۲۸۱۲۲۴۱۱۱۲

۲۲۴۱۱۳۲


کاریاب
  • مهلت تماس : ۱۷ دی ۱۳۹۱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>