اعلام نتایج آزمون وکالت ۹۲(کانون وکلا دادگستری)

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۲(کانون وکلا دادگستری)

مشاهده کارنامه
  • اسامی نهایی پذیرفته شدگان توسط
  • کانون های محلی اعلام خواهد شد.بنابراین صرف وجود نام داوطلب در این سایت مبین قبولی داوطلبان نمی باشد
  • ظرفیت های اعلام شده هر کانون با احتساب سهمیه ایثارگران می باشد.
  • نمرات مندرج در این کارنامه از ده هزار بوده و داوطلبان برای احتساب نمره خود از بیست، نمره کل را بر عدد ۵۰۰ تقسیم نمایند
  • مهلت اعتراض نسبت به نمرات از تاریخ انتشار اعلام نتایج نهایی توسط کانون محلی ۵ روز خواهد بود و صرفا باید به صورت کتبی به کانون محلی اعلام شود. نتیجه رسیدگی به اعتراضات را نیز معترضان از کانون محلی دریافت خواهند کرد
  • برای مشاهده به لینک زیر بروید
  • http://92.242.195.123/kanoonvokala91
  • /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>