آگهی استخدام کارمند امور اداری و منابع انسانی

آگهی استخدام کارمند امور اداری و منابع انسانی { آخرین مهلت : ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ }

استخدام کارمند امور اداری و منابع انسانی

مسلط به امور پرسنلی و سیستم کارکرد

مسلط به excelو word

با سابقه کار مرتبط

حداکثر سن ۳۵ سال

ارسال رزومه از طریق شماره فکس زیر می باشد:

۸۸۵۳۶۹۷۰

منبع سایت کاریاب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>