استخدام خانم لیسانس حسابداری

استخدام

شرکتی جهت تکمیل  کادر حسابداری خود به تعدادی  همکار  خانم لیسانس حسابداری با حداقل ۳ سال سابقه کار  مفید نیازمند است

علاقمندان سوابق کاری خود را به شماره  فکس یا پست الکترونیک ذیل ارسال نمایند.

فکس :۸۸۶۲۱۵۰۵                          Office@imi-co.org

مهلت ۲۰ شهریور۹۱

 کاریاب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>