استخدام در مجموعه ی فرهنگی،ورزشی و تجاری اریکه ی ایرانیان

استخدام در مجموعه ی فرهنگی،ورزشی و تجاری اریکه ی ایرانیان

 

سرپرست تاسیسات مکانیکال با سابقه ی حداقل ۱۵ سال و آشنایی به تصفیه ی آب و استخر-۱ نفر

 

 

تکنسین تاسیسات مکانیکال-۳ نفر

ناجی غریق استخر آقایان-۲ نفر

نیروی ساده برای کار در استخر آقایان،انبار و خدمات مجموعه-۸ نفر

راننده برای ارائه ی خدمات سرویس در واحد خشکشویی-۲ نفر

شهرک غرب،بلوار فرحزادی،نبش ارغوان غربی-طبقه ی ۴،واحد اداری

تلفکس:۲۲۳۷۰۰۱۸

تماس:۲۲۳۷۰۰۱۷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>