استخدام در زمینه تولید نرم افزارهای مالی و بانکی

آگهی استخدام یک شرکت در زمینه تولید نرم افزارهای مالی و بانکی

— مهلت : 31 تیر 1391 —

یک شرکت در زمینه تولید نرم افزارهای مالی و بانکی از علاقه مندان در حوزه زیر استخدام می نماید.

عنوان شغل

کد شغل

توضیحات

حداقل سابقه کار مورد نیاز

برنامه نویس Javaو J2EE

SO7

کارشناسی مهندسی نرم افزار و یا رشته های مرتبط ترجیحا آشنا به Oracle ADFو JDeveloperو ابزارPower Designer

2 سال

کارشناس تحلیل و طراحی نرم افزار

SO4

کارشناسی مهندسی نرم افزار و ITآشنا به حوزه های مالی و حسابرسی و آشنا با مدلسازیUMLو RUPو ترجیحا آشنا با ابزارPower Designer

3 سال

از متقاضیان تقاضا می شود مشخصات و سوابق کاری خود را با ذکر کد شغل در  subject ایمیل به آدرس  hrm-tk1@yahoo.com  ارسال نمایند.لازم به یادآوری است رزومه های بدون کد شغل بررسی نخواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>