استخدام استانداری قزوین

«آگهی استخدام پیمانی »

استانداری قزوین  برای تامین نیروی انسانی مورد نیازخود و سایردستگاههای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی ، از محل مجوز شماره ۴۵۵۰/۱۱۰/دم مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تعداد ۵۵۰ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی،

 

 

آزمون عملی (حسب مورد)  و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.
 

در بند ۳ ، نحوه ثبت نام و چگونگی ارسال مدارک مورد نیاز و همچنین در جدول شرایط احراز اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تغییراتی ایجاد شده که آخرین نسخه آگهی  پیوست می باشد.

 

منبع http://www.ostan-qz.ir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>