آگهی استخدام استانداری و دستگاه های اجرایی استان بوشهر ۱

آگهی استخدام استانداری و دستگاه های اجرایی استان بوشهر ۱

آگهی استخدام

     استانداری بوشهر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی و از محل مجوز ۴۵۵۰/۱۱/دم مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تعداد ۱۵۹ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندیهای عمومی،تخصصی،مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید.

کد رشته شغلی

نام دستگاه اجرایی

عنوان رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

شرایط احراز  

زن

مرد

۱

اداره کل پزشکی قانونی استان

پزشک

دشتستان

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته پزشکی عمومی

۲

گناوه

۱

*

*

۳

اداره کل ثبت اسناد و املاک

کارشناس ثبت اسناد و املاک

جم

۳

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی حقوق، حقوق و جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم قضایی ، علوم جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، حقوق خصوصی،  حقوق عمومی

۴

دشتستان (شبانکاره)

۱

*

۵

کنگان

۱

*

۶

دیر

۱

*

۷

کاردان ثبت اسناد و املاک

جم

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های حقوق، مدیریت دولتی، مدیریت امور دفتری (منشی گری)، امور دولتی، علوم قضایی

۸

کارشناس تحلیل گر سیستم

دشتستان

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار- سخت افزار- معماری سیستم های کامپیوتر- سیستم های نرم افزاری- هوش مصنوعی و رباتیک- نظریه های محاسبات و الگوریتم) انفورماتیک، مهندسی سیستم ، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم، مهندسی صنایع گرایش (برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، مدیریت سیستم و بهره وری، برنامه ریزی و مدیریت تولید، اتوماسیون، تحقیق در عملیات، مهندسی سیستم)
– علوم کامپیوتر

۹

کنگان

۱

*

۱۰

دشتی

۱

*

۱۱

اداره کل ثبت اسناد و املاک

نقشه بردار

دیر

۱

*

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی عمران (نقشه برداری، فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعات جغرافیاییGIS) مهندسی نقشه برداری (کارتوگرافی و ژئودزی) نقشه برداری هوایی، عکسبرداری هوایی

۱۲

دشتستان

۱

*

۱۳

اداره کل ورزش و جوانان

کارشناس امور ورزشی

دیر

۱

*

*

دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت بدنی

۱۴

دیلم

۱

*

۱۵

کنگان

۱

*

*

۱۶

کارشناسی امور فرهنگی

تنگستان

۱

*

*

دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور فرهنگی و علوم اجتماعی و رشته های تحصیلی دین شناسی، الهیات و معارف اسلامی، علوم سیاسی و روابط بین الملل،  فلسفه

۱۷

گناوه

۱

*

*

۱۸

کارشناسی امور فرهنگی

دشتستان

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی الهیات و معارف اسلامی، فلسفه


۱۹

اداره کل ورزش و جوانان

کارشناس مطالعات اجتماعی

دشتی

۱

*

*

دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی ، گروه روانشناسی، روزنامه نگاری، مطالعات خانواده، مدیریت دولتی

۲۰

اداره کل ثبت احوال

مسئول امور ثبت احوال

شهرستان جم- بخش ریز

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق ، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم قضایی، علوم جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق ، حقوق خصوصی، حقوق کنسولی، الهیات و معارف اسلامی( فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی(حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث
حقو ق اسلامی)، حقوق اسلامی، حقوق عمومی ، جمعیت شناسی، جامعه شناسی،  پژوهشگری علوم اجتماعی، آمار، آمار اقتصادی و اجتماعی، آمار کاربردی، آمار نیروی انسانی، آمار حیاتی

۲۱

شهرستان دشتستان- برازجان

۱

*

۲۲

شهرستان دشتستان- بخش ارم

۱

*

۲۳

شهرستان دشتستان- بخش بوشکان

۱

*

۲۴

شهرستان دشتستان- بخش شبانکاره

۱

*

۲۵

شهرستان دیر- بخش بردخون

۱

*

۲۶

شهرستان دیلم

۲

*

۲۷

شهرستان دیلم- بخش امام حسن

۱

*

۲۸

شهرستان کنگان

۱

*

۲۹

شهرستان کنگان- بخش عسلویه

۱

*

۳۰

اداره کل ثبت احوال

کارشناس امور ثبت احوال

شهرستان جم- بخش ریز

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی حقوق ، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم قضایی، علوم جزا و جرم شناسی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق ، حقوق خصوصی، حقوق کنسولی، الهیات و معارف اسلامی( فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی(حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه ومباحث حقو ق اسلامی)،حقوق اسلامی، حقوق عمومی

 دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی جمعیت شناسی، جامعه شناسی، پژوهشگری علوم اجتماعی

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های آمار، آمار اقتصادی و اجتماعی، آمار کاربردی، آمار نیروی انسانی ، آمار حیاتی

۳۱

شهرستان دشتی- بخش شنبه و طسوج

۱

*

۳۲

شهرستان دیر- بخش بردخون

۱

*

۳۳

شهرستان گناوه- بخش ریگ

۱

*

۳۴

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارشناس امور فرهنگی

شهرستان دشتی

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی الهیات و معارف اسلامی، فلسفه

۳۵

کاردان امور هنری

شهرستان گناوه

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی هنری (فیلم سازی، تئاتر، کارگردانی و نمایشی)

۳۶

اداره کل حفاظت محیط زیست

مامور اجرایی محیط زیست

خارک

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی مطلوب تکنولوژی محیط زیست، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی شیلات و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط علوم آزمایشگاهی، بهداشت محیط، عمران، هواشناسی، دامپزشکی، جغرافیاو شیمی و دیپلم رشته های علوم انسانی، تجربی، ریاضی، فنی و کاردانش

۳۷

کنگان

۱

*

۳۸

نایبند

۱

*

۳۹

اداره کل حفاظت محیط زیست

کارشناس محیط زیست

جم

۱

*

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکترا در یکی از رشته های  تحصیلی مهندسی طراحی محیط زیست، برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست، زیست شناسی با گرایش های (علوم گیاهی، علوم جانوری، میکروبیولوژی(، علوم دریایی و اقیانوسی، محیط زیست، شیلات، زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی، گیاه پزشکی، اصلاح نباتات زراعت، آبیاری ، آبخیزداری، خاک شناسی، خاک شناسی ، مرتعداری، مهندسی فضای سبز، مهندسی شیمی با گرایش مهندسی محیط زیست و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط جغرافیا، هواشناسی، مهمندسی عمران با گرایش های(آب و فاضلاب)، برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، مهندسی آب، بهداشت محیط ، دامپزشکی ، علوم آزمایشگاهی ، ژنتیک، مهندسی مکانیک با گرایشهای (مکانیک در طراحی جامدات ، مکانیک در حرارت و سیالات، ساخت و تولید) ، شیمی کاربردی

۴۰

اداره کل اوقاف و امور خیریه

کارشناس امور حقوقی

کنگان

۱

*

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق،  الهیات و معارف اسلامی، فلسفه

۴۱

جم

۱

*

*

۴۲

اپراتور

کنگان

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار- سخت افزار)، انفورماتیک، مهندسی سیستم، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم و مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر، برنامه نویسی، کاربرد کامپیوتر

۴۳

اداره کل دامپزشکی

دامپزشک

دیلم

۲

*

*

دارا بودن مدرک دکتری دامپزشکی

۴۴

جم

۲

*

*

۴۵

کاردان دامپزشکی

دیر

۲

*

*

دارا بودن مدرک فوق دیپلم دامپزشکی و یا لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

۴۶

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

مربی آموزش فنی و حرفه ای

کنگان

۲

*

دارا بودن لیسانس در رشته مهندسی مکانیک (طراحی جامدات- ساخت و تولید) مهندسی مواد (متالوژی صنعتی- شناسایی و روش ساخت- شکل دادن فلزات) جوشکاری (استخراج و فلزات)

دارا بودن فوق لیسانس یا بالاتر در رشته مهندسی مواد (شناسایی و روش ساخت- شکل دادن فلزات) جوشکاری (استخراج فلزات) مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)

۴۷

اداره کل هواشناسی

هواشناس

گناوه

۲

*

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های هواشناسی( کلیه گرایش ها)-
فیزیک با گرایش هواشناسی یا حالت جامد- ریاضی (محض، کاربردی)- کامپیوتر (نرم افزار)

۴۸

جم

۱

*

۴۹

کنگان (عسلویه)

۲

*

۵۰

شرکت سهامی بیمه ایران

کارشناس امور اداری

دشتستان (برازجان)

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های مدیریت (دولتی، بیمه، بازرگانی، صنعتی) و علوم اقتصادی و اقتصاد

۵۱

گناوه

۱

*

۵۲

کنگان

۲

*

۵۳

حسابدار

دشتستان (برازجان)

۱

*

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در رشته های تحصیلی مدیریت مالی- حسابداری- حسابرسی

۵۴

گناوه

۱

*

۵۵

کنگان

۱

*

   ۱۳۹۱/۳/۱۳        

 

http://ostb.ir  منبع

One thought on “آگهی استخدام استانداری و دستگاه های اجرایی استان بوشهر ۱”

  1. باسلام
    بنده دارای مدرک کارشناسی مدیریت بتزرگانی می باشم و در بندر گناوه زندگی می کنم می توتن به عنوان کارشناس امور اداری در شرکت سهامی ایران باتوجه به درخواست و نوع رشته همکاری لازم را انجام دهم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>