استخدام پیمانی استانداری کرمان

آگهی استخدام پیمانی ۹۰۰ نفر در استانداری و دستگاه ها

استانداری کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه های اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرایی تعداد نهصد (۹۰۰) نفر از واجدین شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های

 

عمومی ، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت پیمانی استخدام می نماید.

شروع ثبت نام اینترنتی از روز پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۱

دانلود متن آگهی

دانلود جدول نیازهای استخدامی

 

ثبت نام


منبع http://hrm.gov.kr.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>