استخدام ذوب آهن غرب کشور

آگهی شناسایی کارشناس، تکنسین و کارگر برقکار مرد

ذوب آهن غرب کشور در نظر دارد جهت شناسایی تعدادی، کارشناس، تکنسین و کارگر برقکار مرد متقاضی کار واجد شرایط، اقدام نمایید، علاقه مندان می توانند

با دریافت فرم های مربوطه (موجود در سایت اینترنتی WWW.zgk-co.ir) را تکمیل آنها شخصا تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۲ در محل کارخانه حضور یابند و با تحویل مدارک مربوطه رسید دریافت نمایند.

آدرس کارخانه: همدان کیلومتر ۴۰ جاده سنندج، سه راهی داشبلاغ به طرف اسد آباد کیلومتر ۷ سایت ذوب آهن غرب کشور.

آدرس اینترنتی ذوب آهن غرب کشور: WWW.ZGK-CO.IR

اطلاع رسانی بعدی از طریق همین سایت اعلام می گردد.


کاریاب
مهلت تماس : ۱۸ خرداد ۱۳۹۲

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>