استخدام استان فارس – شیراز

استخدام استان فارس – شیراز

شرکت تراز تصدیق در شیراز استخدام مینماید.

۳ نفرحسابدار با سابقه مفید – ۲ نفر کمک حسابدار

 

 

بولوار جمهوری-کوچه ۴-انتهای کوچه

۲۲۷۲۰۴۴ شرکت تراز تصدیق

استخدام کارشناس فروش در شیراز

شرکت مهندسی اندیش کاروان فعال در زمینه مهندسی و بازرگانی برای تکمیل کادر پرسنلی خود در قسمت فروش نیاز به چندین کارشناس فروش دارد.

 

تماس:۶۳۱۴۵۴۵

۸ الی ۱۳:۳۰

۱۶ الی ۱۸:۳۰

 

استخدام شرکت شیرین صمغ در شیراز

 

شرکت شیرین صمغ در شیراز استخدام مینماید.

استخدام شرکت پخش معتبر مواد غذایی در شیراز

 

شرکت پخش معتبر مواد غذایی در شیراز استخدام مینماید.

 

دعوت به همکاری مهندس صنایع در شیراز

 

دعوت به همکاری مهندس صنایع در شیراز

مهندس صنایع دارای ایده های تولیدی

شرکت تجارت بلبرینگ حامد

۸۳۲۸۵۱۱-۱۲

شرکت تینازیس حیات(زیسکو) دعوت به همکاری مینماید.

 

 

 

http://www.estekhdamnews.com منبع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>