کیلیت آنگولار یا التهاب زاویه لب

امتیاز بدید !

کیلیت آنگولار یا التهاب زاویه لب

VirtualDr کیلیت آنگولار حالتی است که باعث ایجاد پلاک‌های قرمز متورم در گوشه‌ی دهان و محل به هم رسیدن لب‌ها به هم می‌شود. کیلیت آنگکیلیت آنگولار,التهاب گوشه لب,التهاب زاویه لب,Angular cheilitis ویدیو , کلیپ , فیلم , film , video, clip, , VirtualDr کیلیت آنگولار یا التهاب زاویه لب